Completen

€ 17,95

Marga Claus

In het midden van de twintigste eeuw is er in de Braziliaanse leprakolonie sprake van wonderlijke Maria-verschijningen, flesjes miswijn die spontaan overstromen en ernstig zieke mensen die zomaar genezen. De nuchtere Bolswarder pater Rogatus Hoogma probeert het mysterie te duiden, maar Rome wil er niets van weten. Hij doet er verslag van in z’n brieven naar huis.

Anno 2010 trekt een Friese schrijfster zich acht dagen terug in een Benedictijner klooster om die historische brieven over de melaatsen te lezen. Ze weet niet dat die berichten over ziekte en genezing én haar verblijf in het klooster vooral iets over haar directe toekomst vertellen.

 

Pieter Oussoren (auteur Naardense Bijbel):
“Eindelijk een boek waarin kloosterlingen als echte mensen voorkomen. Het feest der herkenning! Een aanrader voor wie ‘geestelijkheid’ en ‘klooster’ volstrekt onbekende en zeer geheimzinnige werelden zijn. Via dit prachtige boek kun je er voortaan ‘alles’ van weten. (…) Aanbevolen dus!”

 

Martsje de Jong (in ensafh over de Friestalige versie):
“Kompleten kan wat mij betreft aansluiten in het rijtje ‘klassiekers’ van de Friese literatuur.”

 

Jaap Krol (Friesch Dagblad):
“Marga Claus laat haar autobiografische roman op boeiende wijze balanceren tussen volksdevotie en hoop, nieuwsgierigheid en bezinning, en de ongrijpbare wreedheid van ziekte. Vooral dat laatste maakt indruk.”
 
Paperback, 272 pagina’s / ISBN 9789492457042